TRAPPMODELLER!

HÄR NEDAN HITTAR NI EN RAD OLIKA MODELLER PÅ TRAPPOR.
1. Moderna trätrappor:
Ballade
Ballade tillhör vår kategori moderna räcken och är i grundutförandet med rostfria spjälor. Handledaren har ett runt tvärsnitt med diametern 45 mm. Mellanliggaren är fyrkantig och är 40 x 40 mm. Stolpar utformas släta. Trappan på bilden har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken, se tillval. Räcket tillverkas i trä och kan fås i olika träslag och ytbehandlingar. Spjälor tillverkas i rostfritt stål med diametern 15 mm. Stolpdimensionen är 68 x 68 mm.Funk
Funk tillhör kategori moderna räcken och är i grundutförandet med rostfria spjälor. Handledaren har rund diameter 45 mm. Stolparna utformas släta. Trappan på bilden har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken, se tillval. Räcket tillverkas i trä och med spjälor i rostfritt stål med diametern 15 mm. Räcket kan fås i olika träslag och med olika ytbehandlingar. Stolpdimensionen är 68 x 68 mm.Pop
Pop tillhör vår kategori moderna räcken och kan kombineras med en rad olika spjälor samt även med glasfyllnad (se Pop Glas). Handledare i format 40 x 90 mm, med rundad ovansida. Stolpar utformas släta. Trappan på bilden har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken, se tillval. Räcket tillverkas i trä och kan fås i olika träslag och ytbehandlingar. Spjälor kan väljas till i både svarvat, runt och rektangulärt utförande. Pop finns även med spjäla i rostfritt stål. Stolpdimensionen är 68 x 68 mm.


Pop Glas
Pop Glas är en variant av Pop men med glasfyllnad istället för traditionella spjälor. Glaset fästs i räcket med klämbeslag. Handledare i format 40 x 90 mm, med rundad ovansida. Stolpar utformas släta. Pop Glas-räcket tillverkas i trä med möjligheter att få det i olika träslag och ytbehandlingar. Detta räcke har en fyllnad av laminerade glasskivor. Stolpdimension 68 x 68 mm. Trappan på bilden har sidovangstycken.
Rock
Rock tillhör vår kategori moderna räcken och är i grundutförandet med runda träspjälor med en diameter på 25 mm. Rock kan även fås med rostfria spjälor. Handledare är i formatet 40 x 90 mm, med greppspår. Stolpar utformas släta. Trappan på bilden har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken, se tillval. Räcket tillverkas i trä. Räcket kan fås i olika träslag och med olika ytbehandlingar. Stolpdimensionen är 68 x 68 mm.Glas Free
Glas Free är ett räcke tillverkat i glas. Glasen fästs i trappan med runda rostfria glasbeslag. Räcket har en överliggare av trä. Glasskivorna är härdade och 13 mm tjocka. Träöverliggare kan väljas i olika träslag och ytbehandlingar. Glasskivorna levereras normalt i längd kring ca: 1000 mm, för att kunna hanteras vid montage. Trappan på bilden har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken, se tillval.2. Klassiska trätrappor:
Classic
Classic tillhör kategorin klassiska räcken och har kvadratiska spjälor med dimensionen 45 x 45 mm. Handledare är omegaformad och stolparna är med dimensionen 90 x 90 mm. Stolpar och spjälor tillverkas med längsgående spår. Stolpen har även en markerad topp. Trappan på bilden har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken, se tillval. Räcket tillverkas i trä. Räcket kan fås i olika träslag och med olika ytbehandlingar. Räcket fästes i en underliggare i dimensionen 30 x 55 mm, som i sin tur monteras på vangstycket. (Ej vid val av underliggande vangstycken).

Country
Country tillhör kategorin klassiska räcken och kan kombineras med en rad olika spjälor. Handledare i format 40 x 90 mm, med greppspår. Stolpar utförs med en markerad topp. Trappan på bilden har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken, se tillval. Räcket tillverkas i trä och kan fås i olika träslag och ytbehandlingar. Spjälor kan väljas till i både svarvat, runt och rektangulärt utförande. Finns även med spjäla i rostfritt. Stolpdimension 90 x 90 mm.


Dixie
Dixie tillhör kategorin klassiska räcken och har en spjäla som är 30 x 45 mm. Handledare, i format 40 x 90 mm med greppspår och stolpar, utförs med två frästa längsgående spår och en markerad topp. Trappan på bilden har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken, se tillval. Räcket tillverkas i trä och kan fås i olika träslag och ytbehandlingar. Stolpdimension 68 x 68 mm.
Opera
Opera tillhör vår kategori klassiska räcken och har svarvade spjälor. Utgångsdimensionen är 45 x 45 mm. Handledare är omegaformad och stolparna är i dimensionen 90 x 90 mm. Stolpar tillverkas både svarvade och släta. Stolpen har även en markerad topp, formad som en kula. Trappan på bilden har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken, se tillval. Räcket tillverkas i trä. Räcket kan fås i olika träslag och med olika ytbehandlingar. Stolparna i start och slut på trappan är svarvade medan hörnstolpar tillverkas släta. Samtliga stolpar har en svarvad kula som topp. Räcket har en underliggare, 30 x 55 mm, som monteras på vangstycket. (Ej vid val av underliggande vangstycken).
Soul
Soul tillhör vår kategori klassiska räcken och har rektangulära spjälor som är 30 x 45 mm. Handledare i format 40 x 90 mm, med rundad ovansida. Stolpar utformas släta. Trappan på bilden har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken, se tillval. Räcket tillverkas i trä. Räcket kan fås i olika träslag och med olika ytbehandlingar. Stolpdimension 68 x 68 mm.
3. Traditionella trätrappor:
Blues
Blues tillhör vår kategori traditionella räcken och har rektangulära spjälor med dimensionen 30 x 55 mm. Handledare är rektangulär, 30 x 120 mm, med greppspår. Spjälor monteras från sidan på vangstycket och handledare. Trappan på bilden har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken, se tillval. Räcket tillverkas i trä. Räcket kan fås i olika träslag och med olika ytbehandlingar. Trappan levereras utan stolpar i sitt grundutförande.Jazz
Jazz tillhör vår kategori traditionella räcken och har rektangulära spjälor med dimensionen 30 x 55 mm. Handledaren är rektangulär i formatet 30 x 120 mm med greppspår. Spjälor monteras från sidan på vangstycket och handledare. Trappan på bilden har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken, se tillval. Räcket tillverkas i trä. Räcket kan fås i olika träslag och med olika ytbehandlingar. Trappan levereras utan stolpar i sitt grundutförande.Symfoni
Symfoni tillhör vår kategori traditionella räcken och har i grundutförandet runda spjälor med dimensionen 25 mm. Handledare är i formatet 40 x 90 mm, med rundad ovansida. Trappan på bilden har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken, se tillval. Räcket tillverkas i trä. Räcket kan fås i olika träslag och med olika ytbehandlingar. Spjälan går också att välja i annat utförande, däribland rostfritt stål. Trappan har släta stolpar i dimensionen 68 x 68 mm som gerkapas för att ansluta till handledare.


4. Designtrappor:
Balk
Trappa Balk är helt tillverkad i trä, och har L-formade steg monterade på en mittbalk vilket ger ett luftigt och öppet intryck. Balktrappan har en centralt placerad mittbalk tillverkad i trä. Stegen som är L-formade tillverkas i massivt trä, och kan fås i flera olika träslag och kulörer. Trappan tillverkas i raka sektioner. Räcket tillverkas i rostfritt stål. (Observera att dessa liggande rostfria räcken inte uppfyller normen för säkerhet då det är både klättervänligt och för stora öppningar).


Zäta 1
Trappa Zäta 1 har täta Z-formade steg i massivt trä som kan fås i flera olika träslag och kulörer. Vangstycket är utformat som en utanpåliggande vang som tillverkas täckmålat i valfri NSC-kulör, eller massivt trä som ytbehandlas enligt önskemål. Trappan Zäta är designad för att vara diskret samtidigt som stegens profil ger karaktär. De Z-formade stegen i massivt trä är monterade på en delvis underliggande vang. Räcket till trappan tillverkas vanligtvis i glas alternativt rostfritt material. (Observera att dessa liggande rostfria räcken inte uppfyller normen för säkerhet då det är både klättervänligt och för stora öppningar).

Zäta 2
Trappa Zäta 2 har tappade och limmade steg som där sättstegen har en svagt negativ vinkel vilket ger ett unikt utseende. Med den underliggande vangen som kan fås med indrag kan trappan enkelt integreras i husets arkitektur. Trappan Zäta är designad för att vara diskret samtidigt som stegens profil ger karaktär. De Z-formade stegen i massivt trä är monterade på en underliggande vang, som kan fås med indrag på upp till 120 mm. Räcket till trappan tillverkas vanligtvis i glas alternativt rostfritt material. (Observera att dessa liggande rostfria räcken inte uppfyller normen för säkerhet då det är både klättervänligt och för stora öppningar).
5. Spiraltrappor:
Nova
Trappa Nova är en spiraltrappa med stor variation och vang i böjlimmat trä. Öppna eller täta steg i massivt trä. Mittpelare i rostfritt stål, massivt trä eller målad i valfri NCS-kulör. Räcke med stående ståndare vilka man kan få i olika utförande.


Satellite
Spiraltrappa Satellite, med mittpelare i rostfritt stål, plansteg i trä (man kan i princip välja träslag och kulör enligt samma princip som för trätrappor). Stående spjälor i rostfritt stål som räcke.


Galaxy
Spiraltrappa Galaxy, med mittpelare i rostfritt stål, plansteg i trä (man kan i princip välja träslag och kulör enligt samma princip som för trätrappor). Denna trappa kan också fås med steg i glas. Räcke i stål eller glas.


6. Ståltrappor:
Gasell
Gasell är en trappmodell med underliggande stålbalkar med slät undersida. Trappans plansteg tillverkas i massivt trä och kan fås i många olika träslag och kulörer. Överliggare eller handledare tillverkas i trä alternativt stål. Vangstycken tillverkas av stål och levereras i rostfritt utförande eller ytbehandlat i valfri RAL-kulör. Modellen har två separerade balkar som placeras under stegen med distans till väggar. Gasell tillverkas i antingen rakt- eller vilplansutförande. Trappan kan fås med räcke tillverkat i glas alternativt stål.


Profil
Profil är en trappmodell med sidovangstycken i stål. Trappans plansteg tillverkas i massivt trä och kan fås i många olika träslag och kulörer. Överliggare eller handledare tillverkas i trä alternativt stål. Vangstycken tillverkas av stål och levereras i rostfritt utförande eller ytbehandlat i valfri RAL-kulör. Modellen har två sidovangstycken och trappan går att tillverka i formerna Rak, L-formad, U-formad eller som vilplanstrappa. Räcket tillverkas i stål alternativt glas.Solid
Solid är en trappmodell som är helt inklädd i trä; plansteg, sättsteg, vangstycke samt undersida. Materialet är massivt trä och tillverkas i olika ädelträslag som kan ytbehandlas i flera olika kulörer. Bärande delar i konstruktion är tillverkade i stål som säkerställer trappans bärighet. Stålet kläs in helt med massivt trä och infästningspunkter blir därmed helt dolda. Trappan kan tillverkas i formerna Rak, L-formad och som vilplanstrappa. Inklädnaden på sidan kan utföras på två olika sätt, en variant är gersågad medan den andra varianten utgörs av en hel träsida. Räcket tillverkas i stål alternativt glas.

Zack
Zack är en trappmodell med underliggande stålbalk som följer trappans form på undersidan. Trappans plansteg tillverkas i massivt trä och kan fås i många olika träslag och kulörer. Överliggare eller handledare tillverkas i trä alternativt stål. Underliggande vangstycken (z-profil) tillverkas i stål och levereras i rostfritt utförande eller ytbehandlat i valfri RAL-kulör. Modellen kan fås med ett, alternativ två vangstycken som placeras under planstegen med avstånd till vägg. Undersidan på stålbalk/stålbalkar följer trappans form. Trappan går att tillverka i formerna Rak, L-formad, U-formad eller som vilplanstrappa. Räcket tillverkas i stål alternativt glas.

Grace
Grace är en trappmodell där man använder överliggare i kombination med stålstänger i räcket som bärande delar i trappans konstruktion. Trappans trädetaljer tillverkas i massivt trä och kan fås i många olika träslag och kulörer. Räckesståndarna är tillverkade i rostfritt material alternativt målade i valfri RAL-kulör. Trappan går att tillverka i formerna rak, L-formad och U-formad.
Serpentine
Serpentine är en trappmodell med en svängd, centralt placerad balk som följer trappans form. Trappans plansteg tillverkas i massivt trä och kan fås i många olika träslag och kulörer. Räcket utförs i glas eller stål. Överliggare eller handledare tillverkas i trä alternativt stål.

7. Lofttrappor:
Stege
Stege upp till ett sovloft, och en lämplig trappa när det är brant och ont om plats.
Spartrappa
En spartrappa kan vara lämplig att ha upp till ett sovloft när det är brant och ont om plats, och här är stegen ursågade, så man får ta rätt fot på rätt steg.8. Tillval till trappor
Belysning i balktrappa
Beroende på modell och konstruktion av trappan kan den förses med integrerad belysning. Här visas exempel på belysning infälld i trappnos på en balktrappa.Blocksteg som startsteg
Ett blocksteg på trappans nedersta steg ger karaktär samtidigt som trappan blir mer inbjudande. Den rundade formen skjuter ut på båda sidor om trappan är fristående, och på ena sidan om trappan är placerad mot vägg.


Framkantsprofil
Stegens framkant kan fås med profilerad nos. Det ger trappan ett mer exklusivt och bearbetat intryck. Som ni ser på bilden så är trappan med underliggande vangstycken, och då får man även en profil på stegens ändar.


Ledbelysning under plansteg
Beroende på modell och konstruktion av trappan kan den förses med integrerad belysning. Här visas exempel på belysning infälld i trappnos.Linoleummatta på plansteg
Trappans steg kan förses med en linoleummatta. Lämpar sig i de fall då man vill ha en extra slittålig yta eller om trappan används i miljöer där det finns krav på halkskydd. Stegen förses med kantlister.


Underliggande vangstycke
Trapporna tillverkas normalt med vanliga infrästa vangstycken, men kan också fås med underliggande vangstycken som tillval.Belysning i vangstycke
Beroende på modell och konstruktion av trappan kan den förses med integrerad belysning. För trappor med sidovang kan belysning fällas in i vangstycket för att belysa stegen. På bilden är det runda lampor, men det finns även fyrkantiga.


Kontrastmarkeringar
På bilden finns det tre olika modeller på kontrastmarkeringar, som används oftast i offentliga lokaler med hårdare säkerhetskrav.Fingerskarvat material
Det vanligaste i våra trappor är att det är helstav, men man kan också välja de flesta av träslagen i kortstav (fingerskarvat) om man önskar en lite mer "levande" trappa.