RÄCKEN


Idala Trappan kan tillverka en rad olika modeller på räcken. Här nedan kan man se ett urval av våra varianter.

*Nedanstående spjälor och ståndare (1 - 11) kan väljas till denna typ av räcke.

Funk

Ballade

Jazz

Blues

Soul

Dixie

Classic

Opera

*Pop

*Country

*Rock

*Symfoni

Glas Free

Pop Glas